d0001

Development news – Rozhovor s architektem Danem Mertou

Celý rozhovor najdete na WEBU:

https://developmentnews.cz/development-news-10-2022/

Stačí nalistovat stranu číslo 50.

 

Development news – Rozhovor s architektem Danem Mertou:

„V centru Prahy na Národní třídě, v domě známého vydavatele Františka Topiče, který patří ke klenotům pražské secese od Osvalda Polívky, má sídlo architektonický ateliér Modest Artificials.

 

Jeho spoluzakladatel Dan Merta je synem dlouholetého ředitele galerie Jaroslava Fragnera. Dědeček měl zase stavební firmu v jižních Čechách, takže stavitelství a architekturu mají v rodě. Spolu s Cyrilem Nešlehou se ateliér MA věnuje širokému spektru návrhů rozličných staveb, designu a tvorbě krajiny, ale i světlu v architektuře – a to vše z pohledu nastupující generace architektů.

 

Můžeš vysvětlit zkratku Modest Artificials v názvu ateliéru? 

 

To spojení se nám líbilo. Artificials jsou produkty vytvořené člověkem. Modest se špatně překládá, je to něco jako skromný, nenápadný.

Třeba při návrhu většího rodinného domu pro movitějšího investora se snažíme stavbu zasadit do okolní krajiny, aby fungovala s okolím a z ulice byla spíše méně nápadná, umírněná a neprovokativní. Ale do zahrady, kterou užívá už jen investor, se snažíme něco přidat, ne ale příliš nabubřele, abychom stále ctili to místo. 

Tak nějak vysvětluji název. Máme v týmu nejen stavaře, ale i krajinářského architekta, takže snahou je pracovat s krajinou. Jestliže dostaneme zadání, řešíme ho současně i po krajinářské stránce. Takže pro nás není cílem jen postavit dům, ale zasadit ho do celého okolí se zahradou, aby spolu vše komunikovalo. To považujeme za správné.

Snažíme se stavbu zasadit do okolní krajiny, aby fungovala s okolím a z ulice byla spíše méně nápadná, umírněná a neprovokativní.

 

Jaká je historie ateliéru MA?

 

Ateliér vznikl před zhruba 10 lety, ale původně jsme fungovali pod jiným názvem. V době, kdy jsme ještě ani neměli dostudovaného bakaláře, jsme se dostali se spolužákem k prvním zakázkám v Litomyšli a založili jsme ateliér DD ARCH. 

Navrhli jsme nejdříve interiér rodinného domu a pak si nás začali klienti doporučovat na další interiéry, a dokonce jsme získali i zakázku na menší hezkou rodinnou vilu. Takže jsme pak nějak tak putovali po Litomyšli, kde máme celkem pět realizací, a před pár měsíci byla zkolaudována velká vila, kterou jsme kreslili. Musím říci, že Litomyšl nás hodně baví – spojení s hezkým historickým městem, které hodně žije uměním a vytváří inspirativní prostředí. Rád se tam vracím. Jsou tam i velmi příjemní lidé, kteří se nebojí oslovit známé architekty. Zároveň když se město rozšiřuje a vznikají nové čtvrti, pořád to zapadá do kontextu historického jádra a vypadá to příjemně. 

 

Ale zpět k otázce…“

 

Celý článek najdete na WEBU:

https://developmentnews.cz/development-news-10-2022/

Stačí nalistovat stranu číslo 50.

kontakt1@2x
Jdete do toho?

Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept.