123

Jak si správně vybrat pozemek

Na co si dát pozor při výběru pozemku pro stavbu?

Jak si vlastně vybrat pozemek?

Výběr vhodného pozemku pro vaši budoucí stavbu je klíčovým krokem, který může zásadním způsobem ovlivnit celkový úspěch vašeho architektonického projektu.

Rozhodnutí, které uděláte, bude mít dlouhodobý dopad na váš život a životy těch, kdo budou v nově postavené budově žít či pracovat. Při pečlivém výběru pozemku je proto vhodné zvážit následující faktory v plné hloubce. Jsme tu pro vás abychom vás celým procesem provedli a hlavně, abychom vám pomohli vybrat si správně. Přeci jen, unáhlená investice často vede ke ztrátám.

 

1. Sousedi a okolní budovy: Vliv stínu a výšky

Vaši sousedé a okolní budovy hrají nezpochybnitelnou roli ve vašem budoucím životě na zvoleném pozemku.

Zahrnují se zde nejen fyzické faktory, jako je stín a výšky okolních budov, ale i sociální a emocionální aspekty, které mohou zásadně ovlivnit váš komfort a pohodu na vaší nové adrese.

Stín, který na váš pozemek vrhají sousední stavby, může ovlivnit osvětlení vašeho domova a zahrady. Nejenže má stín vliv na estetiku, ale také na růst rostlin a možnost venkovního vyžití. Při plánování umístění budovy je proto důležité vzít v úvahu, jak bude slunce dopadat během různých částí dne.

Stín může také ovlivnit teplotní podmínky na vašem pozemku. Může vytvořit chladnější místa, což může být v letním období vítáno, ale v zimě může způsobit, že některé části vašeho pozemku budou náchylnější ke zmrznutí.

Výška sousedních budov může ovlivnit nejen váš výhled, ale také váš pocit soukromí. Vyšší budovy mohou omezit vaši intimitu ve venkovních prostorech. Naopak nižší budovy mohou umožnit pohledy do vašeho pozemku, což může ovlivnit vaše pocity komfortu.

Vaši sousedé mohou hrát klíčovou roli ve vaší každodenní interakci. Přátelský a respektující sousedský vztah může přispět k harmonickému prostředí. Naopak konflikty a nesoulad mohou způsobit nepříjemnosti a stres.

Hlučnost sousedů a okolního prostředí může ovlivnit váš klid a relaxaci. Při výběru pozemku je proto vhodné zvážit, jaký je hladina hluku v okolí, a zda vám toto prostředí vyhovuje.

Chování sousedů může ovlivnit celkovou hygienu a estetiku okolí. Neohleduplní sousedé mohou způsobit znečištění prostředí nebo narušit vizuální atraktivitu vašeho pozemku.

Okolní komunita může ovlivnit vaši integraci do nového prostředí. Je dobré zvážit, zda hodnoty a životní styl komunity odpovídají vašim očekáváním.

Bezpečnost je klíčovým hlediskem. Zjistěte, jaké jsou bezpečnostní podmínky v okolí a zda se cítíte v bezpečí ve svém novém domově.

Vzhledem k tomu, že sousedé a okolní prostředí mají tak komplexní vliv na váš život na zahradě, je důležité brát v úvahu všechny tyto faktory při výběru nového pozemku. Komunikace s potenciálními sousedy a zvážení různých aspektů vám pomůže vytvořit harmonické a pohodlné životní prostředí.

 

2. Charakter okolí a jeho vliv na budovu

Charakter okolí a jeho vliv na budovu jsou klíčovými aspekty při plánování nové stavby na zvoleném pozemku.

Architektonický styl budovy by měl ladit s okolní krajinou, ať už jde o rustikální styl v přírodě nebo moderní design v městském prostředí.

Harmonické začlenění stavby do okolí vytváří vizuálně atraktivní dojem a podtrhuje krásu celého prostředí. Je důležité respektovat charakter místa, který může být určen historií, geografií a kulturou.

Účel budovy, zda pro bydlení, práci nebo komerční aktivity, ovlivňuje její umístění a koncept. Výběr umístění zohledňuje orientaci budovy, výhledy a osvětlení interiéru. Dále je důležité, jak budova zapadá do celkového konceptu pozemku a jaký vztah vytváří s okolním prostředím.

Celkově plánování stavby ve spojitosti s charakterem okolí je ukazatelem ohleduplnosti k místu, kde budete žít. Zvažte skladbu materiálů, barvu fasády, výšku a proporce budovy, které mohou zlepšit estetickou hodnotu okolí.

3. Výhledy: Okno do vašeho okolí

Výhledy z vašeho budoucího domova nebo pracoviště mají ohromný potenciál ovlivnit vaši náladu, pocity a celkový zážitek ze života na daném místě.

Tyto pohledy nejsou pouze okrasným prvkem, ale jsou vizuálně i emocionálně propojené s interiérem a celkovým prostředím. Důkladné zvážení, co uvidíte, když se podíváte ven, může mít významný vliv na atmosféru prostoru, kde budete trávit mnoho hodin.

Když stojíte u okna svého domova či pracovního místa, váš pohled do exteriéru se stává pokračováním interiéru. Výhled na zelené louky, poklidnou vodní hladinu jezera nebo fascinující panoramatické výhledy mohou vytvářet dojem, že příroda je součástí vašeho vnitřního prostoru. Tato symbióza mezi interiérem a exteriérem může zvýšit pocit pohodlí a estetického uspokojení.

Kvalitní výhledy mohou mít pozitivní vliv na vaši celkovou kvalitu života. Pohled na inspirativní a krásné prostředí může působit relaxačně a snižovat stres. Být obklopen krásou přírody nebo zajímavými architektonickými prvky může pozitivně ovlivnit vaši náladu a emocionální stav.

Kvalitní výhledy mohou také značně zvýšit hodnotu vaší nemovitosti. Potenciální kupci nebo nájemci budou ocenění, pokud budou moci užívat nádherné pohledy z okna. Výhledy mohou být pro mnoho lidí jedním z klíčových faktorů při rozhodování o nákupu nebo pronájmu nemovitosti.

Při návrhu budovy je důležité zvážit, jakým směrem budou místnosti situovány, aby měly co nejlepší výhledy. Zvážit orientaci, umístění oken a balkonů umožní maximální využití krásy okolního prostředí. Také je vhodné brát v úvahu změny výhledu během různých ročních období.

Výběr kvalitních výhledů je základním prvkem při plánování a designu budovy. Tyto výhledy nejen esteticky obohacují prostor, ale mají také silný vliv na vaše pocity, náladu a celkový zážitek. Náležité zvážení a využití výhledů může přinést nejen pohodu, ale i hodnotu k vaší nemovitosti.

 

jak vybrat pozemek

4. Propustnost půdy a odvodnění: Základ stability

Kvalita půdy a schopnost pozemku odvádět vodu jsou základními faktory pro stabilitu vaší budoucí stavby. Důkladné zkoumání propustnosti půdy může předejít problémům s odvodněním a zamezit tak vážným škodám, které by mohly v budoucnu vzniknout. Výběr pozemku s optimální propustností a adekvátním odvodněním je zárukou dlouhodobé integrity budovy.

5. Orientace ke světovým stranám: Sledujte slunce

Správná orientace budovy ke světovým stranám může výrazně ovlivnit váš životní komfort a energetickou účinnost. Zvažte, jaké části budovy budou potřebovat nejvíce slunečního svitu a jak to bude ovlivňovat denní osvětlení a vytápění. Vhodná orientace může snížit náklady na energie a zvýšit příjemný prostor pro bydlení či práci. Nejenže můžeme pomocí slunce ovlivnit nutnost vytápění některých prostor, ale pokud se úhly nastaví správně, dokážeme vám v létě místnost odstínit a díky nižší pozici slunce v zimě místnost naopak ohřívat. To se dá nastavit i pomocí fixních kšiltů, nejen drahou technologií s adaptivním stíněním. 

 

6. Územní plán a lokální omezení: Respektujte pravidla

Seznámení se s územním plánem a lokálními omezeními je klíčové pro výběr pozemku. Územní plán může stanovit povolené využití pozemku, výšková omezení a další restrikce, které mohou ovlivnit váš architektonický záměr. Důkladná znalost těchto pravidel vám pomůže minimalizovat budoucí konflikty s úřady a sousedy. Známe situace kdy byl celý design předělávám, jen kvůli nedávné změně ÚP, která diktuje všem stavbám mít sedlovou střechu. Další omezení a určení podle územních plánů se může týkat procenta zastavitelnosti, vzdálenosti od sousedních parcel, charakteru budovy jako takové (často obce nechtějí moderní vily, naopak si zakládají na přístupu k tradici a kulturní hodnotě vesnícké zástavby. 

7. Infrastruktura a budoucí rozvoj: Dostupnost a perspektiva

Dostupnost infrastruktury a budoucího rozvoje v okolí pozemku má významný dopad na hodnotu nemovitosti a váš každodenní život. Zvažte blízkost veřejné dopravy, dostupnost parkování a dalších klíčových služeb. Navíc se informujte o plánech budoucího rozvoje v okolí, například o výstavbě nových dopravních spojů nebo komerčních center, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit hodnotu vašeho pozemku. Abychom pořád jen nestrašili tím, na co si dát pozor v negativním, představte si jak asi mohla vyrůst cena pozemků a nemovitostí podél budoucí trasy metra D. Stejně tak můžeme sledovat efekt, kdy čím blíže jsme v Praze (zejména ve Středních Čechách), tím dražší pozemky a parcely jsou.  Pokud se v budoucnu bude stavět dálnice, co bude fungovat jako zkratka, můžeme očekávat nárůst hodnosty nemovitosti. Naopak dálnice může být velký problém, pokud by vám měla vést pod okny.

 

8. Přístup a pohodlí: Cesta k vašemu domovu

Přístup k pozemku a pohodlí, které s ním souvisí, jsou zásadní pro pohodlný život nebo práci. Zvažte, jaké cesty vedou k pozemku a zda jsou dostatečně široké pro pohodlný příjezd. Také je důležité zohlednit dostatečnost parkovacích možností pro vás a vaše návštěvy. Je možné, že se z polňačky stane asfaltka? Anebo bude cesta degradovat a vám to může dělat problémy v budoucnu? I banální faktor, jako zdali se nám na pozemek pohodlně vjíždí, může být důležitý. Zejména pokud budoucí zástavba prostor komunikace ještě víc omezí. 

 

9. Svažitost pozemku: Přírodní vlivy

Svažitost pozemku je klíčovým faktorem při rozhodování o jeho vhodnosti pro stavbu. Svažitý pozemek může ovlivnit složitost výstavby a zahradní úpravy. Je důležité zvážit, zda je svažitost pozemku kompatibilní s vašimi plány, či fyzickými možnostmi a zda neexistuje riziko eroze, které by mohlo narušit stabilitu vaší stavby. Velká část našich projektů je ve svahu, proto rozhodně doporučuji přečíst si náš článek přímo na toto téma. Svažitá pozemek bereme jako příležitost jak budovu schovat při pohledu ze shora a naopak nabídnout velkorysé pohledy směrem dolů. 

 

10. Osobní preference a okolní prostředí: Vytvoření ideálního prostoru

V neposlední řadě je důležité brát v úvahu vaše osobní preference a hodnoty. Zvažte, co pro vás má význam – zda toužíte po blízkosti přírody, vodní plochy, klidném prostředí či rychlém přístupu k městskému dění. Vaše individuální preference mají významný vliv na to, jak se budete na svém novém pozemku cítit.

Výběr pozemku je složitý proces, který vyžaduje zvážení mnoha faktorů. Pečlivé uvážení a plánování vám mohou ušetřit mnoho potenciálních problémů a nepříjemností v budoucnosti. Nezapomeňte, že výběr pozemku má dlouhodobý dopad, a proto si dejte čas na rozhodnutí, které bude odpovídat vašim potřebám a vizím.

kontakt1@2x
Jdete do toho?

Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept.