R6-1080×608

Troja city escape

Troja City Escape – Únik z města a bydlení v přírodě

Architektonický návrh tohoto projektu se opírá o klíčový koncept, kterým je maximální respektování stávajícího charakteru krajiny s minimálním zásahem do terénu.

 

Ekologie a soulad s přírodním charakterem místa

Toto řešení vychází z našeho závazku zachovat kontext lokality zahrádkářské kolonie a současně zohlednit ekonomickou stránku projektu. To se projevuje nejen v subtilní architektuře všech hmot, ale i v zachování a doplnění vegetační pestrosti, kterou situace již nabízí.

Díky pečlivému ekonomickému plánování a úvaze jsme byli schopni omezit počet budov na pouhých 35 kabin. Toto rozhodnutí nám umožnilo zachovat přírodní ráz okolí a zamezit nadměrné zástavbě, což by mohlo ohrozit harmonii s okolní krajinou. Kabiny jsou malé a mají velkorysé zahrady, což pomůže zachování a rozšíření místní flóry. Nedojde tak k narušení přirozených biokoridorů. Situování menších objektů je snazší i vůči nárokům například na budování základů, na pozemky tedy nemusí při stavbě těžká technika, tuny betonu a s tím spojení narušení klidu a hluk. To je podstatné zejména pro lokální chráněné druhy ptactva i zelně.

Velkorysé bydlení a kompaktní řešení

Zároveň jsme se zaměřili na zachování soukromí a intimity budoucích majitelů kabin. Chceme, aby se majitelé cítili v těchto prostorách komfortně a bez rušení, což by nebylo možné při větším počtu parcel. Tímto způsobem jsme dosáhli rovnováhy mezi respektováním přírody, historického kontextu a potřebami budoucích obyvatel této komunity.

Návrh zároveň počítá s veřejnou částí, kde nově vzniklý park, hřiště, cyklostezky, naučné stezky a otevřené, přehledné zelené plochy nabízejí oázu klidu a bezpečí v místech dnešní pochybné zahrádkářské kolonie. Realita je bohužel dnes taková, že více než 25% z chatek, které se zde nacházejí jsou vybydlené, ohořelé a používané zejména jako noclehárna bezdomovců, narkomanů a dalších neblahých jevů. Pomáháme tak Praze 7 „uklidit“, revitalizovat a transformovat jednu ze zanedbanějších částí s velikým potenciálem.

Další projekty

kontakt1@2x
Jdete do toho?

Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept.

PROCES REALIZACE

 • 01
  Studie
 • 02
  Projekt
 • 03
  Inženýring
 • 04
  Realizace
 • 05
  Interier
 • 06
  Identita
 • 07
  VR prohlídka
 • Architektonická studie
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Stavba domu
 • Návrh interiéru
 • Identita značky
 • Virtuální prohlídka
01 / 07
 • 01
  Architektonická studie

  Dokážeme vaše představy zformovat do jednoduchého a účelného konceptu, který bude odrážet váš názor na život.

  Vytvoříme vám studii, jejímž obsahem bude zejména dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu – včetně fotorealistické vizualizace domů a videa, abyste se do prostoru dokázali vžít a zamilovali si ho.

  Nově také nabízíme možnost projít si projekt ve virtuální realitě.

 • 02
  Projektová dokumentace

  Vytvořenou studii přetransformují naši architekti do všech fází projektové dokumentace tak, aby se zachoval koncept domu a jeho výraz.

  Pohlídáme si detaily a navrhneme vám nejoptimálnější konstrukci objektu. Spolupracujeme s nejlepšími odborníky v oboru, kteří nám pomáhají udržet tu nejvyšší kvalitu technologií.

 • 03
  Inženýring

  Pomůžeme vám co nejefektivněji váš záměr projednat s dotčenými orgány státní správy a na stavebním úřadě tak, aby byly všechny strany spokojené. Vyřídíme vám všechny potřebné dokumenty, které vyžaduje stavba domu, jako je například územní souhlas nebo stavební povolení včetně kolaudace, či povolení užívání stavby.

 • 04
  Realizace

  V rámci projektu vás provedeme procesem výběru stavební firmy, případně doporučíme firmy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejichž kvalita práce je na vysoké úrovni. Při realizaci ohlídáme provedení stavby dle návrhu i její kvalitu v rámci autorského dozoru.

  Spolupracujeme jen s ověřenými společnostmi a dodavateli technologií.

 • 05
  Návrh interiéru

  Srdcem každého objektu je interiér, na který by se nemělo zapomínat.

  Je to prostor, ve kterém trávíme svůj život.

  Interiér má být vymyšlen chytře, s důrazem na detail a na míru každému člověku, aby se v něm cítil dobře. Rádi vám navrhneme interiér, který povznese váš život na jinou úroveň

 • 06
  Identita značky

  V projektech komerčních objektů či developerské výstavby jsme schopni zajistit péči o koncept a vystupování vaší značky – včetně vizuální identity společnosti, loga, nastavení sociálních sítí a užitého grafického designu.

  Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept prezentace na základě spojení architektury a konceptu prezentace vaší značky

 • 07
  Virtuální prohlídka

  Rádi pro Váš projekt vytvoříme virtuální prohlídku.

  Ať už se bude jednat o video showcase, nebo VR prohlídku s 3D brýlemi, Váš projekt se tak odprezentuje na vysoké kvalitativní úrovni.