Chata v Čeřčanech

Cabin in Čeřčany

Investor’s request was to renovate a family recreational property located in the village of Ćerčany, near the Sázava River. The design of the house follows the footprint of the existing structure and consists of a one-story building with a residential attic and a basement level. The focus was on respecting the character of the surrounding buildings and creating a natural connection between the house and the garden while preserving the existing stone foundation. This was achieved through the design of an exterior living staircase that seamlessly transitions into a covered outdoor terrace and connects to a spacious living area encompassing the functions of a living room, dining room, and kitchen.

The renovated family recreational property takes into account the existing layout and architectural style of the surrounding buildings. The main emphasis is on integrating the house with the garden, creating a harmonious flow between the indoor and outdoor spaces. To achieve this, an exterior staircase was designed, allowing easy access from the garden to the upper level of the house. This staircase extends into a covered terrace, providing a sheltered outdoor space for relaxation and socializing.

The generous living area is the central hub of the house, combining the living room, dining room, and kitchen into one open and interconnected space. This design promotes a sense of togetherness and facilitates social interactions between family members and guests. The layout allows for easy movement between the different functional areas while maintaining a cohesive aesthetic.

The use of materials and finishes in the renovation project was carefully considered to complement the character of the surrounding architecture. The existing stone foundation was preserved, serving as a visual anchor for the house. The choice of materials for the exterior and interior aimed to create a cohesive and timeless design. Natural elements such as wood and stone were incorporated to enhance the connection with the surrounding environment.

Overall, the renovation of the family recreational property in Ćerčany focused on respecting the existing architectural context, integrating the house with the garden, and creating a harmonious and functional living space that promotes a sense of unity and connection with nature. The design successfully achieved the investor’s vision of a renovated property that blends seamlessly with its surroundings and provides an inviting and comfortable environment for relaxation and family gatherings.

Other projects

kontakt1@2x
Jdete do toho?

Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept.

PROCES REALIZACE

 • 01
  Studie
 • 02
  Projekt
 • 03
  Inženýring
 • 04
  Realizace
 • 05
  Interier
 • 06
  Identita
 • 07
  VR prohlídka
 • Architektonická studie
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Stavba domu
 • Návrh interiéru
 • Identita značky
 • Virtuální prohlídka
01 / 07
 • 01
  Architektonická studie

  Dokážeme vaše představy zformovat do jednoduchého a účelného konceptu, který bude odrážet váš názor na život.

  Vytvoříme vám studii, jejímž obsahem bude zejména dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu – včetně fotorealistické vizualizace domů a videa, abyste se do prostoru dokázali vžít a zamilovali si ho.

  Nově také nabízíme možnost projít si projekt ve virtuální realitě.

 • 02
  Projektová dokumentace

  Vytvořenou studii přetransformují naši architekti do všech fází projektové dokumentace tak, aby se zachoval koncept domu a jeho výraz.

  Pohlídáme si detaily a navrhneme vám nejoptimálnější konstrukci objektu. Spolupracujeme s nejlepšími odborníky v oboru, kteří nám pomáhají udržet tu nejvyšší kvalitu technologií.

 • 03
  Inženýring

  Pomůžeme vám co nejefektivněji váš záměr projednat s dotčenými orgány státní správy a na stavebním úřadě tak, aby byly všechny strany spokojené. Vyřídíme vám všechny potřebné dokumenty, které vyžaduje stavba domu, jako je například územní souhlas nebo stavební povolení včetně kolaudace, či povolení užívání stavby.

 • 04
  Realizace

  V rámci projektu vás provedeme procesem výběru stavební firmy, případně doporučíme firmy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejichž kvalita práce je na vysoké úrovni. Při realizaci ohlídáme provedení stavby dle návrhu i její kvalitu v rámci autorského dozoru.

  Spolupracujeme jen s ověřenými společnostmi a dodavateli technologií.

 • 05
  Návrh interiéru

  Srdcem každého objektu je interiér, na který by se nemělo zapomínat.

  Je to prostor, ve kterém trávíme svůj život.

  Interiér má být vymyšlen chytře, s důrazem na detail a na míru každému člověku, aby se v něm cítil dobře. Rádi vám navrhneme interiér, který povznese váš život na jinou úroveň

 • 06
  Identita značky

  V projektech komerčních objektů či developerské výstavby jsme schopni zajistit péči o koncept a vystupování vaší značky – včetně vizuální identity společnosti, loga, nastavení sociálních sítí a užitého grafického designu.

  Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept prezentace na základě spojení architektury a konceptu prezentace vaší značky

 • 07
  Virtuální prohlídka

  Rádi pro Váš projekt vytvoříme virtuální prohlídku.

  Ať už se bude jednat o video showcase, nebo VR prohlídku s 3D brýlemi, Váš projekt se tak odprezentuje na vysoké kvalitativní úrovni.