IMG_9485

Konverze panského domu

Budova panského domu má bohatou historii a unikátní architekturu.

Při rekonstrukci Panského domu v Humpolci je kladen důraz na zachování původních prvků a jejich obnovení. V rámci rekonstrukce dojde k menším stavebním úpravám.

Bude zejména rozšířen stávající arkýř v sedlové střeše a dojde k revitalizaci fasád. Změna fasády z nynější meruňkovo–okrové barvy na pastovitou se světle antracitovými prvky je řešena s důrazem na odkaz původní barevné kombinace. V rámci vnitřních konstrukcí dojde k menším dispozičním úpravám uvnitř objektu a přestavbě části nevyužívané půdy na obytnou. Aby byl dodržen autentický charakter budovy jsou fasády, ornamenty a interiéry pečlivě restaurovány. To přináší do současnosti atmosféru minulých dob.

Veřejná galerie v centru Humpolce

Druhá část objektu projde razantnější konverzí z původní funkce nájemního prostoru truhlářské výroby na veřejnou galerii.

V rámci těchto úprav dojde k revitalizaci stávajícího krovu
a doplnění hmoty domu o nový štít v průčelí, který bude více evokovat industriální odkaz budovy. Záměrem je respektovat a ocenit kulturní dědictví, které tato budova představuje. Při projektování jsou zkoumány historické záznamy a archivy, aby bylo získáno co nejvíce informací o původní podobě domu. Tím je zajištěno, že rekonstrukce bude v souladu s původní ideou.

Galerijní část bude řešena jako nízkoenergetická stavba.

Retenční nádrž na dešťovou vodu bude umístěna na zahradě, za účelem obnovitelného nakládaní s dešťovou vodou.

Nová funkce objektu jako galerie je v souladu s platným Územním plánem města Humpolec. Parcela se nachází v území vedeném jako plochy smíšené obytné – městské. Využití objektu jako galerie spadá do klasifikace občanského vybavení případně služeb a je v tomto území dle Územního plánu přípustná.

Interakce je zásadním prvkem projektu.

Budova je navržena tak, aby podporovala setkávání, interakci a společenské aktivity.

Venkovní prostory, terasy a zahrady jsou pečlivě plánovány, aby nabídly prostor pro společné akce a odpočinek. Interiér je prostorný a flexibilní, umožňující snadný pohyb a komunikaci mezi různými místnostmi.

Rekonstrukce panského domu s ohledem na jeho barokní charakter, historický význam a důraz na komunikaci, je zdařilým příkladem využití starých budov pro současné účely. Tento projekt přináší nový život do budovy, zatímco zachovává historické dědictví a vytváří prostor pro společenské aktivity, ale také inspiruje k ekologickému a šetrnému přístupu.

Další projekty

kontakt1@2x
Jdete do toho?

Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept.

PROCES REALIZACE

 • 01
  Studie
 • 02
  Projekt
 • 03
  Inženýring
 • 04
  Realizace
 • 05
  Interier
 • 06
  Identita
 • 07
  VR prohlídka
 • Architektonická studie
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Stavba domu
 • Návrh interiéru
 • Identita značky
 • Virtuální prohlídka
01 / 07
 • 01
  Architektonická studie

  Dokážeme vaše představy zformovat do jednoduchého a účelného konceptu, který bude odrážet váš názor na život.

  Vytvoříme vám studii, jejímž obsahem bude zejména dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu – včetně fotorealistické vizualizace domů a videa, abyste se do prostoru dokázali vžít a zamilovali si ho.

  Nově také nabízíme možnost projít si projekt ve virtuální realitě.

 • 02
  Projektová dokumentace

  Vytvořenou studii přetransformují naši architekti do všech fází projektové dokumentace tak, aby se zachoval koncept domu a jeho výraz.

  Pohlídáme si detaily a navrhneme vám nejoptimálnější konstrukci objektu. Spolupracujeme s nejlepšími odborníky v oboru, kteří nám pomáhají udržet tu nejvyšší kvalitu technologií.

 • 03
  Inženýring

  Pomůžeme vám co nejefektivněji váš záměr projednat s dotčenými orgány státní správy a na stavebním úřadě tak, aby byly všechny strany spokojené. Vyřídíme vám všechny potřebné dokumenty, které vyžaduje stavba domu, jako je například územní souhlas nebo stavební povolení včetně kolaudace, či povolení užívání stavby.

 • 04
  Realizace

  V rámci projektu vás provedeme procesem výběru stavební firmy, případně doporučíme firmy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejichž kvalita práce je na vysoké úrovni. Při realizaci ohlídáme provedení stavby dle návrhu i její kvalitu v rámci autorského dozoru.

  Spolupracujeme jen s ověřenými společnostmi a dodavateli technologií.

 • 05
  Návrh interiéru

  Srdcem každého objektu je interiér, na který by se nemělo zapomínat.

  Je to prostor, ve kterém trávíme svůj život.

  Interiér má být vymyšlen chytře, s důrazem na detail a na míru každému člověku, aby se v něm cítil dobře. Rádi vám navrhneme interiér, který povznese váš život na jinou úroveň

 • 06
  Identita značky

  V projektech komerčních objektů či developerské výstavby jsme schopni zajistit péči o koncept a vystupování vaší značky – včetně vizuální identity společnosti, loga, nastavení sociálních sítí a užitého grafického designu.

  Vytvoříme tak celistvý funkční produkt, který má jednotný koncept prezentace na základě spojení architektury a konceptu prezentace vaší značky

 • 07
  Virtuální prohlídka

  Rádi pro Váš projekt vytvoříme virtuální prohlídku.

  Ať už se bude jednat o video showcase, nebo VR prohlídku s 3D brýlemi, Váš projekt se tak odprezentuje na vysoké kvalitativní úrovni.